Aboutus

PTA Members List

S. NO

NAME

DESIGNATION

1SR. BINDUMOL GEORGE PGPRINCIPAL
2SR. PUSHPIKAVICE PRINCIPAL
3JULIET DANIELTEACHER
4VARSHA RAMAWATTEACHER REPRESENTATIVE
5VARSHA KILLEDARTGT
6PRIYANKA SONITGT
7SUNIL YADAVCO-ORDINATOR
8KAVITA SHARMAPET
9AAQIB KHANPET
10KIRTI JOSHIPRT
11MANISHA SHRIVASTAVATGT
12YAKUTA BATTERYWALATGT
13CHARU KHATRIPARENT
14RAVINDRA SHARMAPARENT
15SHEETAL K. SHARMAPARENT
16AAKANKSHA GUPTAPARENT
17NAVIN SHARMAPARENT
18SANDHYA VYASPARENT
19BHARTI MOHITEPARENT
20SWEETY RANAPARENT
21VIRENDRA S PARIHARPARENT
22ANITA PATELPARENT
23BHARTI PATIDARPARENT
24DR RUPESH SENDREPRESIDENT
25YASMIN ABBASPARENT
26BHAVANA WAGHMODEPARENT
27VINITA SAMODIAPARENT
28RUPALI BHANDARIVICE PRESIDENT
29GAURAV DUBEYPARENT
30MADHAV SHARMAPARENT